Dear Parent / Geagte Ouers

When I reflect on the past term I must admit that this was in more than one way one of the most challenging terms of my career. Contributing factors are:

 • non appointment and payment of temporary staff (Templeton has 3)
 • the abolishment by the Department of the feeding scheme that fed 170 learners in 2010
 • lack of teaching space
 • the absenteeism of two members of staff due to psychological treatment during the month of March
 • unbudgeted expenses
 • non payment of hostel allowances to duty teachers

Gelukkig is daar ook in die onderwysberoep positiewe aspekte wat jou as onderwyser stimuleer en motiveer om voort te gaan met jou opvoedingstaak.Voorbeelde hiervan is:

 • uiters suksesvolle en geslaagde 12-12 Kermis (R33000 is ingesamel)
 • goeie prestasies op sportgebied
 • gedissiplineerdheid van die grootste persentasie leerders
 • besondere goeie projekte en toetspunte van leerders
 • ouers se bereidheid om betrokke te raak by die skool van hul kind(ers). DIE SKOOL IS TROTS OP SY OUERS
 • onderwysers wat bereid was om voor, tydens en na skool te help met onderrig in die plek van die twee afwesige onderwysers

OUERS, U MOET TEMPLETON SE ONDERWYSERS WAARDEER.

Parents, you will again receive a report for your child indicating his/her progress or lack of progress during the first term based on orals, creative writing, projects and 2 controlled tests. It is unfortunately not the situation with all the subjects taught by the two teachers who are absent. The “substitute teachers” did not manage to do all the prescribed assessment tasks. Grade 10 Mathematical Literacy and History marks are not based on all the required assessment tasks – parents must please keep that in mind.

Bedford-ouers moet asseblief toesien dat hul kind(ers) gereeld hulle huiswerk doen, projekte afhandel en vir hul toets leer. Sommige van die dorpsleerders is baie laks en probeer met moord wegkom – die skool sal dit nie toelaat nie.

Parents, you are reminded to visit the school’s new web page regularly because it will keep you up to date with happenings yesterday, today and tomorrow: www.templetonhigh.co.za. Templeton also has a Face Book page namely

Templeton High School Bedford.

 • Ouers, neem asseblief kennis van die volgende:
 • skool heropen Maandag 11 April 2011 om 08:00
 • school and hostel fees must be paid regularly and in advance
 • maak seker dat u kind(ers) al die skoolbenodigdhede het wanneer hulle terugkeer na die vakansie
 • make sure that all your child(ren)’s compulsory fees are paid
 • winterdrag vanaf 3 Mei 2011 (Ties must be bought from the school and no other supplier)
 • take note of the dates of the first out weekend: Friday 22 April – Monday 2 May

Geniet die kort vakansie saam met u kinders.

God bless

B F VAN DEN BERG

HEADMASTER

back
 

website design, search engine optimisation by ZAWebs Designs ZA Webs
web hosting by ZAWebs Hosting ZA Web Hosting