Geagte ouers / Dear parents

Met die jaar wat teen ‘n flinke pas na die einde beweeg, raak die bestuur van die skool ook al hoe moeiliker.  Hier volg van die redes: 

-           Parents’ reluctance to meet their financial obligations.  School and hostel fees are compulsory.  Because parents are not paying school fees the only available money is the money that comes from fundraising events like the debutant and old scholar weekend.  It is not enough to cover the monthly running cost of the school.  The hostel on the other hand cannot pay suppliers because there is an outstanding amount of R37 000 for the third term.

-           Die Departement van Onderwys stel nie onderwysers aan nie, daarom is die enigste manier om onderwysers in elke klas te hê vir die Beheerliggaam om onderwysers SELF TE BETAAL.  So indien ouers wil weet wat van die debutantgeld geword het, moet hulle weet dit word gebruik om onderwysers te betaal.

-           With the big bus out of action for more than a year already it was extremely difficult and expensive to get players to their different venues.  It is going to cost ± R60 000 to fix the bus (money that the school don’t have).  Parents, the school needs your support in this regard.

-           Die gebrek aan meer klaskamers maak dit baie moeilik vir onderwysers en ongelukkig buit leerders dit uit deur nie gereeld hulle skoolwerk te doen of hulle take in te lewer nie.

Mr Williams has finally resigned as from the end of this term; remember he has been absent from the first of March.  Unfortunately Mr Lai Lam who has filled his position from May has also resigned and will not be available next term.  As a school we wish him everything of the best with his studies overseas and also thank him for his willingness to help the school in its predicament.  The Governing Body is doing everything possible to find somebody suitable to teach his classes.

Die skool wil weereens sy opregte dank betuig aan elke debutantouer wat sy/haar R500 en meer ingesamel het.  Geluk ook aan die vyf ouers wat R1 500 en meer ingesamel het, maar spesiale vermelding moet gemaak word van Diego Mentoor wat met die hulp van Mev Vitealingum die ongeëwenaarde bedrag van R20 050 ingesamel het.  ONGELOOFLIK!  Mag dit ouers aanmoedig om volgende jaar nog harder te werk en daardie bedrag te probeer oortref.

The school is extremely concern  about the poor performance of the Grade 12 learners in the trial examinations – more than 50% has failed the examination dismally.  The main reason is their reluctance to study.  Most teachers have given more than themselves but the learners don’t learnParents you must please address this issue immediately and ensure that your children spend at least 8 hours per day on their school work.  Day scholars will no longer be allowed to study at home BUT AT SCHOOL.

Die rapporte wat die leerders hierdie kwartaal ontvang is slegs gebaseer op die take, projekte en toetse van die derde kwartaal.  Daar is werklik klasse wat oor die algemeen beter gevaar het, maar daar is steeds klasse soos Graad 9 en 10 vir wie skoolwerk nie ‘n prioriteit is nie.  OUERS MOEDIG ASSEBLIEF LEERDERS AAN OM VOLGENDE KWARTAAL NET HUL BESTE TE GEE ANDERS GAAN HULLE NIE SLAAG NIE. 

PARENTS, PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING:

-           Summer uniform when the school reopens.

-           Prize giving ceremonies Grade 4 – 12 on Thursday 20 October starting at 16:45 for Grade 4 – 6 and 19:00  for Grade 7 – 12.

-           PAYMENT OF SCHOOL AND HOSTEL FEES ARE COMPULSORY.  YOU DO NOT WANT TO BE HANDED OVER TO DEBT COLLECTORS.

-           Study your child’s report carefully and contact the school if necessary.

-           Study the term program and support your child.

 

ENJOY THE SHORT BREAK. 

GOD BLESS.

 

 B F VAN DEN BERG

HEADMASTER

back
 

website design, search engine optimisation by ZAWebs Designs ZA Webs
web hosting by ZAWebs Hosting ZA Web Hosting