Geagte Ouer / Dear Parent

 

Ja, dit is waar, die 2012 akademiese jaar het tot ‘n einde gekom.  Alhoewel dit moet beskou word as heelwaarskynlik die moeilikste jaar in meer as twee dekades, is daar soveel om voor dankbaar te wees en dit is uit hierdie dankbaarheid wat ons ons energie moet put vir 2013:

-           every learner had a teacher in the class who tried his/her best.

-           generally good discipline in the class.

-           good and sometimes outstanding achievements on the sport field.

-           improved academic performance in the Foundation and Intermediate Phase.

-           the donation of two classrooms to the school by an outsider.

-           the re-opening in 2013 with the same teachers.

 

Geluk aan die leerders wat volgende jaar in ‘n hoër graad gaan wees; julle harde werk is beloon.  Vir diegene wat die jaar sal moet herhaal (veral in Graad 10), leer uit jou foute van hierdie jaar en kom terug om met nuwe moed en deursettingvermoë reg te stel wat verbrou is.  To repeat a year does not mean the end of the world, but the beginning of a new approach.  The school is looking forward to welcome you back and assist you to reach your new goals.

 

THE SCHOOL’S SINGLE BIGGEST PROBLEM IS PARENTS’ ATTITUDE OF NO INVOLVEMENT AND NO PAYMENT OF SCHOOL FUNDS.  This attitude has brought the school to its financial knees and has cut off the hands of teachers who are prepared to do everything in the interest of your child.  Indien hierdie negatiewe houding omgeskakel kan word tot een van betrokkenheid en nakoming van finansiële verpligtinge sal Templeton weer die skool kan wees waarop almal kan trots wees - ‘n  skool waar dinge gebeur en u kind(ers) blootgestel word aan geleenthede wat sal lei tot beter prestasies binne en buite die skool.  DIE SKOOL SIEN UIT NA OUERS WAT WIL BELê IN DIE TOEKOMS VAN HULLE KINDERS.  Die kantoor van die hoof sowel as elke lid van die Beheerliggaam is tot u beskikking om te kom gesels oor probleme wat u mag ondervind.  Die skool is ook u skool en u moet die verantwoordelikheid besef.

 

It is also the school of every parent and every parent must accept the responsibility that goes with it.

 

Apart from your child’s report, there are also many other attached documentation that you must study carefully as well as your child(ren)’s school accounts.

 

Bestudeer ook die ingeslote datumlys vir die eerste kwartaal en begin beplan aan jou betrokkenheid.

 

Parents, as you know there are certain once off payments that need to be made as soon as the school re-opens:

-           Hiring of texts books.

-           Photocopy fees.

-           SMS Web.

Plan your Xmas holiday carefully so that you put that money aside for the new year.

 

Mag die viering van Kersfees vir u as gesin opnuut die betekenis kry van omgee vir mekaar en mag die nuwe jaar al u wense laat waar word.

 

God bless the Templeton parents, learners and staff.

 

 

_________________

B F VAN DEN BERG

SKOOLHOOF

back
 

website design, search engine optimisation by ZAWebs Designs ZA Webs
web hosting by ZAWebs Hosting ZA Web Hosting